VSEBINA TEČAJA

 • 1

  Splošne informacije

  • Splošne informacije
 • 2

  Modul 01: Funkcionalna anatomija

  • 01.01 Struktura in vrste kosti
  • 01.02 Rast kosti in kostne celice
  • 01.03 Klasifikacija sklepov
  • 01.04 Struktura skeletne mišice
  • 01.05 Anatomski položaj
  • 01.06 Ravnine gibanja
  • 01.07 Prostorski izrazi
  • 01.08 Ravnine in osi gibanja
  • 01.09.01.01 Anatomska gibanja in mišične skupine I hrbtenica in medenica
  • 01.09.01.02 Anatomska gibanja in mišične skupine I hrbtenica in medenica I krivine hrbtenice
  • 01.09.01.03 Anatomska gibanja in mišične skupine I hrbtenica in medenica I poškodbe hrbtenice
  • 01.09.01.04 Anatomska gibanja in mišične skupine I hrbtenica in medenica I gibalni vzorci
  • 01.09.01.05 Anatomska gibanja in mišične skupine I hrbtenica in medenica I pozicioniranje medenice in nagibi
  • 01.09.02 Anatomska gibanja in mišične skupine I kolčni sklep
  • 01.09.03 Anatomska gibanja in mišične skupine I kolenski sklep
  • 01.09.04 Anatomska gibanja in mišične skupine I skočni sklep
  • 01.09.05 Anatomska gibanja in mišične skupine I ramenski obroč in ramenski sklep
  • 01.09.06 Anatomska gibanja in mišične skupine I komolčni sklep
  • 01.09.07 Anatomska gibanja in mišične skupine I radioulnarni sklep
  • 01.09.08 Anatomska gibanja in mišične skupine I zapestni sklep
 • 3

  Modul 02: Fiziologija mišic

  • 02.01 Vrste mišičnega tkiva
  • 02.02 Krčenje mišic
  • 02.03 Proizvajanje sil
  • 02.04 Vrste mišičnih kontrakcij
  • 02.05 Vrste mišičnih vlaken
 • 4

  Modul 03: Miofascialne linije

  • 03.01 Fascija
  • 03.02.01 Sprednja površinska linija
  • 03.02.02 Zadnja površinska linija
  • 03.02.03 Globoka sprednja linija
  • 03.02.04 Lateralna linija
  • 03.02.05 Spiralna linija
  • 03.02.06 Sprednja površinska ramenska linija
  • 03.02.07 Zadnja površinska ramenska linija
  • 03.02.08 Sprednja globoka ramenska linija
  • 03.02.09 Zadnja globoka ramenska linija
  • 03.03 Posturalne spremembe
 • 5

  Modul 04: Osnove živčnega sistema

  • 04.01 Delitev živčnega sistema
  • 04.02 Možganski živci
  • 04.03 Spinalni živci
  • 04.04 Spinalni živčni pleteži
 • 6

  Modul 05: Lociranje mišic in mišičnih pripenjališč

  • 05.01 Izvor in narastišče mišic
  • 05.02 Mišice zgornjega uda in lopatice
  • PRAKSA I 01 Deltoideus sprednji snopi
  • PRAKSA I 02 Coracobrachialis
  • PRAKSA I 03 Latissimus dorsi
  • PRAKSA I 04 Teres major
  • PRAKSA I 05 Deltoideus srednji snopi
  • PRAKSA I 06 Supraspinatus
  • PRAKSA I 07 Pectoralis major
  • PRAKSA I 08 Infraspinatus
  • PRAKSA I 09 Teres minor
  • PRAKSA I 10 Subscapularis
  • PRAKSA I 11 Biceps brachii
  • PRAKSA I 12 Brachialis
  • PRAKSA I 13 Brachioradialis
  • PRAKSA I 14 Triceps brachii
  • PRAKSA I 15 Supinator
  • PRAKSA I 16 Pronator teres
  • PRAKSA I 17 Trapezius zgornji snopi
  • PRAKSA I 18 Levator scapulae
  • PRAKSA I 19 Trapezius srednji snopi
  • PRAKSA I 20 Rhomboideus minor
  • PRAKSA I 21 Rhomboideus major
  • PRAKSA I 22 Trapezius spodnji snopi
  • PRAKSA I 23 Serratus anterior
  • 05.03 Mišice vratu in trupa
  • PRAKSA I 24 Sternocleidomastoideus (SCM)
  • PRAKSA I 25 Subokcipitalne mišice
  • PRAKSA I 26 Rectus abominis
  • PRAKSA I 27 Erector spinae
  • PRAKSA I 28 Obliquus internus
  • PRAKSA I 29 Obliquus externus
  • PRAKSA I 30 Quadratus lumborum
  • 05.04 Mišice spodnjega uda
  • PRAKSA I 31 Psoas major
  • PRAKSA I 32 Iliacus
  • PRAKSA I 33 Gluteus maximus
  • PRAKSA I 34 Gluteus medius
  • PRAKSA I 35 Adductor magnus
  • PRAKSA I 36 Adductor longus
  • PRAKSA I 37 Pectineus
  • PRAKSA I 38 Gracilis
  • PRAKSA I 39 Piriformis - globoki rotatorji kolka
  • PRAKSA I 40 Gluteus minimus
  • PRAKSA I 41 Tensor fascia latae
  • PRAKSA I 42 Biceps femoris
  • PRAKSA I 43 Semimembranosus
  • PRAKSA I 44 Semitendinosus
  • PRAKSA I 45 Rectus femoris
  • PRAKSA I 46 Vastus lateralis
  • PRAKSA I 47 Vastus medialis
  • PRAKSA I 48 Tibialis anterior
  • PRAKSA I 49 Gastrocnemius
  • PRAKSA I 50 Tibialis posterior
  • PRAKSA I 51 Peroneus longus
  • PRAKSA I 52 Peroneus brevis
 • 7

  Modul 06: Poškodbe hrbtenice

  • 06.01 Splošno o hrbtenici
  • 06.02 Poškodbe ledvene hrbtenice
  • 06.02.01 Fasetni sklep
  • 06.02.02 Medvretenčne ploščice
  • 06.03 Poškodbe prsne hrbtenice
  • 06.03.01 Torakalni outlet kompresijski sindrom
  • 06.04 Poškodbe vratne hrbtenice
 • 8

  Modul 07: Poškodbe spodnjih ekstremitet

  • 07.01 Kolčni sklep
  • 07.02 Kolenski sklep
  • 07.03 Sklepi gležnja
 • 9

  Modul 08: Poškodbe zgornjih ekstremitet

  • 08.01 Osnove gibanja in stabilnosti
  • 08.02 Ramenski sklep
  • 08.03 Komolčni sklep
  • 08.04 Zapestje
 • 10

  Modul 09: Osnove miofascialnega sproščanja

  • 09.01 Opis miofascialnega sproščanja
  • 09.02 Miofascialno sproščanje posameznih mišic
  • PRAKSA I 01 Deltoideus sprednji snopi
  • PRAKSA I 02 Coracobrachialis
  • PRAKSA I 03 Latissimus dorsi
  • PRAKSA I 04 Teres major
  • PRAKSA I 05 Deltoideus srednji snopi
  • PRAKSA I 06 Supraspinatus
  • PRAKSA I 07 Pectoralis major
  • PRAKSA I 08 Infraspinatus
  • PRAKSA I 09 Teres minor
  • PRAKSA I 10 Subscapularis
  • PRAKSA I 11 Biceps brachii
  • PRAKSA I 12 Brachialis
  • PRAKSA I 13 Triceps brachii
  • PRAKSA I 14 Supinator
  • PRAKSA I 15 Pronator teres
  • PRAKSA I 16 Trapezius zgornji snopi
  • PRAKSA I 17 Levator scapulae
  • PRAKSA I 18 Trapezius srednji snopi
  • PRAKSA I 19 Rhomboideus minor
  • PRAKSA I 20 Rhomboideus major
  • PRAKSA I 21 Trapezius spodnji snopi
  • PRAKSA I 22 Sternocleidomastoideus (SCM)
  • PRAKSA I 23 Subokcipitalne mišice
  • PRAKSA I 24 Rectus abominis
  • PRAKSA I 25 Erector spinae
  • PRAKSA I 26 Quadratus lumborum
  • PRAKSA I 27 Iliacus
  • PRAKSA I 28 Gluteus medius
  • PRAKSA I 29 Adductor longus
  • PRAKSA I 30 Piriformis - globoki rotatorji kolka
  • PRAKSA I 31 Tensor fascia latae
  • PRAKSA I 32 Biceps femoris - semitendinosus in semimembranosus
  • PRAKSA I 33 Rectus femoris
  • PRAKSA I 34 Vastus lateralis
  • PRAKSA I 35 Vastus medialis
  • PRAKSA I 36 Tibialis anterior
  • PRAKSA I 37 Gastrocnemius
  • PRAKSA I 38 Peroneus longus
 • 11

  Modul 10: Osnove bandažiranja

  • 10.01 Splošno o bandažiranju
  • 10.02 Primeri bandažiranja
  • PRAKSA I 01 Bandaža v primeru akutnega zvina gležnja - proti oteklini
  • PRAKSA I 02 Bandaža v primeru zvina gležnja
  • PRAKSA I 03 Kratka bandaža gležnja
  • PRAKSA I 04 Bandaža gležnja brez povijanja ahilove tetive
  • PRAKSA I 05 Bandaža plantarnega fascitisa
  • PRAKSA I 06 Bandaža skakalnega kolena oz. pogačičnega ligamenta
  • PRAKSA I 07 Bandaža komolčnega sklepa
  • PRAKSA I 08 Bandaža zapestja
  • PRAKSA I 09 Bandaža palca na roki
  • PRAKSA I 10 Bandaža prstov posamično
  • PRAKSA I 11 Bandaža prstov skupaj s sosednjim
 • 12

  Modul 11: Miofascialno sproščanje z valjem

  • 11.01 Osnove valjčkanja
  • 11.02 Primeri valjčkanja
  • PRAKSA I 01 Valjčkanje zunanjega in notranjega dela mečnih mišic
  • PRAKSA I 02 Valjčkanje m. peroneus longus in brevis
  • PRAKSA I 03 Valjčkanje m. tibialis anterior
  • PRAKSA I 04 Valjčkanje m. biceps femoris
  • PRAKSA I 05 Valjčkanje m. semitendinosus in semimembranosus
  • PRAKSA I 06 Valjčkanje skupine adduktorjev distalno in proksimalno
  • PRAKSA I 07 Valjčkanje sprednje stegenske mišice na sredini
  • PRAKSA I 08 Valjčkanje sprednje stegenske mišice medialno
  • PRAKSA I 09 Valjčkanje sprednje stegenske mišice lateralno
  • PRAKSA I 10 Valjčkanje m. tensor fasciae latae
  • PRAKSA I 11 Valjčkanje m. latissimus dorsi
  • PRAKSA I 12 Valjčkanje m. quadratus lumborum
  • PRAKSA I 13 Valjčkanje m. piriformis
  • PRAKSA I 14 Valjčkanje m. gluteus medius
  • PRAKSA I 15 Valjčkanje m. trapezius zgornji snopi
  • PRAKSA I 16 Valjčkanje m. rhomboideus minor in major
  • PRAKSA I 17 Valjčkanje m. infraspinatus in teres minor
  • PRAKSA I 18 Valjčkanje subokcipitalnih mišic
  • PRAKSA I 19 Valjčkanje fleksorjev zapestja
  • PRAKSA I 20 Valjčkanje ekstenzorjev zapestja
 • 13

  Modul 12: Pravila in postopki post rehabilitacije poškodb

  • 12.01 Osnove pravil in postopkov
  • 12.02 Zvin gležnja
  • 12.03 Rekonstrukcija sprednje križne vezi
  • 12.04 Slap lezija po operativnem posegu
  • 12.05 Anteriorna nestabilnost ramenskega sklepa po operativnem posegu
  • 12.06 Rotatorna manšeta po operativnem posegu
  • 12.07 Nestabilnost lopatice in ramenskega sklepa
  • PRAKSA I 01 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 1
  • PRAKSA I 02 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 2
  • PRAKSA I 03 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 3
  • PRAKSA I 04 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 4
  • PRAKSA I 05 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 5
  • PRAKSA I 06 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 6
  • PRAKSA I 07 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 7
  • PRAKSA I 08 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 8
  • PRAKSA I 09 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 9
  • PRAKSA I 10 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 10
  • PRAKSA I 11 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 11
  • PRAKSA I 12 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 12
  • PRAKSA I 13 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 13
  • PRAKSA I 14 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 14
  • PRAKSA I 15 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 15
  • PRAKSA I 16 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 16
  • PRAKSA I 17 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 17
  • PRAKSA I 18 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 18
  • PRAKSA I 19 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 19
  • PRAKSA I 20 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 20
  • PRAKSA I 21 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 21
  • PRAKSA I 22 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 22
  • PRAKSA I 23 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 23
  • PRAKSA I 24 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 24
  • PRAKSA I 25 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 25
  • PRAKSA I 26 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 26
  • PRAKSA I 27 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 27 in 28
  • 12.08 Patellofemoralna bolečina
  • 12.09 Ahilova tetiva po operativnem posegu
  • 12.10 Endoproteza oziroma zamenjava kolčnega sklepa
 • 14

  Modul 13: Vaje z vibracijsko palico

  • 13.01 Osnove treninga z vibracijsko palico
  • 13.02 Primeri vaj z vibracijsko palico
  • PRAKSA I 01 Vibracijska palica - vaja 1
  • PRAKSA I 02 Vibracijska palica - vaja 2
  • PRAKSA I 03 Vibracijska palica - vaja 3
  • PRAKSA I 04 Vibracijska palica - vaja 4
  • PRAKSA I 05 Vibracijska palica - vaja 5
  • PRAKSA I 06 Vibracijska palica - vaja 6
  • PRAKSA I 07 Vibracijska palica - vaja 7
  • PRAKSA I 08 Vibracijska palica - vaja 8
  • PRAKSA I 09 Vibracijska palica - vaja 9
  • PRAKSA I 10 Vibracijska palica - vaja 10
  • PRAKSA I 11 Vibracijska palica - vaja 11
  • PRAKSA I 12 Vibracijska palica - vaja 12
  • PRAKSA I 13 Vibracijska palica - vaja 13
  • PRAKSA I 14 Vibracijska palica - vaja 14
  • PRAKSA I 15 Vibracijska palica - vaja 15
  • PRAKSA I 16 Vibracijska palica - vaja 16
  • PRAKSA I 17 Vibracijska palica - vaja 17
  • PRAKSA I 18 Vibracijska palica - vaja 18
  • PRAKSA I 19 Vibracijska palica - vaja 19
  • PRAKSA I 20 Vibracijska palica - vaja 20
  • PRAKSA I 21 Vibracijska palica - vaja 21
 • 15

  Modul 14: Fascialno raztezanje

  • 14.01 Osnove raztezanja
  • 14.02 Primeri razteznih vaj
  • PRAKSA I 01 Fascialno raztezanje - vaja 1
  • PRAKSA I 02 Fascialno raztezanje - vaja 2
  • PRAKSA I 03 Fascialno raztezanje - vaja 3
  • PRAKSA I 04 Fascialno raztezanje - vaja 4
  • PRAKSA I 05 Fascialno raztezanje - vaja 5
  • PRAKSA I 06 Fascialno raztezanje - vaja 6
  • PRAKSA I 07 Fascialno raztezanje - vaja 7
  • PRAKSA I 08 Fascialno raztezanje - vaja 8
  • PRAKSA I 09 Fascialno raztezanje - vaja 9
  • PRAKSA I 10 Fascialno raztezanje - vaja 10
  • PRAKSA I 11 Fascialno raztezanje - vaja 11
  • PRAKSA I 12 Fascialno raztezanje - vaja 12
  • PRAKSA I 13 Fascialno raztezanje - vaja 13
  • PRAKSA I 14 Fascialno raztezanje - vaja 14
  • PRAKSA I 15 Fascialno raztezanje - vaja 15
 • 16

  Spletni izpit

  • Pisni izpit AFP osebni trener - specializacija: osebni trener za preventivno vadbo in postrehabilitacijo I Prijava
  • Pisni izpit AFP osebni trener - specializacija: osebni trener za preventivno vadbo in postrehabilitacijo I Prijava
 • 17

  Moje diplome in AFP register

  • Spletno mesto AFP diplom in AFP register