VSEBINA TEČAJA

 • 1

  Splošne informacije

  • Uvodne informacije za pričetek učenja

 • 2

  Modul 01: Funkcionalna anatomija

  • 01.01 Struktura in vrste kosti

  • 01.02 Rast kosti in kostne celice

  • 01.03 Klasifikacija sklepov

  • 01.04 Struktura skeletne mišice

  • 01.05 Anatomski položaj

  • 01.06 Ravnine gibanja

  • 01.07 Prostorski izrazi

  • 01.08 Ravnine in osi gibanja

  • 01.09 Hrbtenica in medenica

  • 01.10 Hrbtenica in medenica: krivine hrbtenice

  • 01.11 Hrbtenica in medenica: poškodbe hrbtenice

  • 01.12 Hrbtenica in medenica: gibalni vzorci

  • 01.13 Hrbtenica in medenica: pozicioniranje medenice in nagibi

  • 01.14 Kolčni sklep

  • 01.15 Kolenski sklep

  • 01.16 Skočni sklep

  • 01.17 Ramenski obroč in ramenski sklep

  • 01.18 Komolčni sklep

  • 01.19 Radioulnarni sklep

  • 01.20 Zapestni sklep

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 3

  Modul 02: Fiziologija mišic

  • 02.01 Vrste mišičnega tkiva

  • 02.02 Krčenje mišic

  • 02.03 Proizvajanje sil

  • 02.04 Vrste mišičnih kontrakcij

  • 02.05 Vrste mišičnih vlaken

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 4

  Modul 03: Športno treniranje

  • 03.01 Športno treniranje kot sistem

  • 03.02 Proces športnega treniranja

  • 03.03 Osnove športnega treniranja

  • 03.04 Spremenljivke športne vadbe-vadbenih enot

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 5

  Modul 04: Ciklizacija

  • 04.01 Vadbeni proces

  • 04.02 Kondicijska vadba znotraj vadbenega procesa

  • 04.03 Zgodovina ciklizacije

  • 04.04 Osnove ciklizacije

  • 04.05 Ciklizacija gibalnih sposobnosti

  • 04.06 Ciklizacija po obdobjih

  • 04.07 Ciklizacija makrociklov in mikrociklov

  • 04.08 Ciklizacija vadbene enote

  • 04.09 Ciklizacija za izbrane ciljne skupine

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 6

  Modul 05: Spremljanje športnikovih sposobnosti in lastnosti

  • 05.01 Osnove spremljanja športnikovih sposobnosti in lastnosti

  • 05.02 Spremljanje lastnosti telesne pripravljenosti

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 7

  Modul 06: Ogrevanje in vadba gibljivost

  • 06.01 Ogrevanje in gibljivost

  • 06.02 Ogrevanje

  • 06.03 Fazi ogrevanja

  • 06.04 Gibljivost

  • 06.05 Metode za razvoj gibljivosti

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 8

  Modul 07: Tehnika vadbe s prostimi utežmi in fitnes napravami

  • 07.01 Vadba s prostimi utežmi in fitnes napravami

  • 07.02 Fitnes naprave ali proste uteži

  • 07.03 Osnove tehnične izvedbe vaj

  • 07.04 Varovanje pri vadbi s prostimi utežmi

  • 07.06 Splošne smernice za varovanje pri vadbi s prostimi utežmi

  • 07.05 Varovanje glede na cilj vadbe s prostimi utežmi

  • 07.07 Treniranje z alternativnimi in netradicionalnimi načini

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 9

  Modul 08: Zasnova vadbenega programa za moč

  • 08.01 Moč

  • 08.02 Mišični dejavniki moči

  • 08.03 Živčni dejavniki moči

  • 08.04 Omejitveni dejavniki moči

  • 08.05 Struktura moči kot gibalna sposobnost

  • 08.06 Metode vadbe moči

  • 08.07 Načini mišičnih naprezanj med ponovitvami

  • 08.08 Unilateralna ali bilateralna vadba moči

  • 08.09 Sredstva za razvoj moči

  • 08.10 Način vrednotenja največje moči - mejno breme

  • 08.11 Zasnova vadbenega programa za moč

  • 08.12 Vadba moči za izbrane ciljne skupine

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 10

  Modul 09: Zasnova vadbenega programa za pliometrijo

  • 09.01 Zgodovina pliometrije

  • 09.02 Kaj je pliometrija?

  • 09.03 Živčno-mehanske osnove pliometrije

  • 09.04 Princip delovanja pliometrije

  • 09.05 Načrtovanje pliometrične vadbe

  • 09.06 Izvedba pliometričnih vaj

  • 09.07 Pliometrija pri mlajših starostnih kategorijah športnikov

  • 09.08 Kombinirana vadba moči in pliometrije

  • 09.09 Načela pliometrije

  • 09.10 Vadba pliometrije za izbrane ciljne skupine

  • 09.11 Pliometrične vaje

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 11

  Modul 10: Zasnova vadbenega programa za hitrost in agilnost

  • 10.01 Delitev hitrosti

  • 10.02 Omejitveni dejavniki hitrosti

  • 10.03 Vadbena sredstva in količine za razvoj hitrosti

  • 10.04 Metode razvoja hitrosti

  • 10.05 Učinki vadbe hitrosti

  • 10.06 Opredelitev in delitev agilnosti

  • 10.07 Dejavniki, ki določajo agilnost

  • 10.08 Kdaj agilnost razvijati?

  • 10.09 Osnovni napotki vadbe agilnosti

  • 10.10 Načela in metode za razvoj vadbe agilnosti

  • 10.11 Dinamično ogrevanje pred vadbo agilnosti

  • 10.12 Vadba hitrosti in agilnosti za izbrane ciljne skupine

  • 10.13 Vaje za razvoj agilnosti

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 12

  Modul 11: Zasnova vadbenega programa aerobne vzdržljivosti

  • 11.01 Kaj je vzdržljivost?

  • 11.02 Od česa je odvisna vzdržljivost?

  • 11.03 Delitev vzdržljivosti

  • 11.04 Energijski procesi

  • 11.05 Dolgotrajna vzdržljivost

  • 11.06 Superdolgotrajna vzdržljivost

  • 11.07 Spremljanje aerobne vzdržljivostne vadbe

  • 11.08 Zasnova vadbenega programa aerobne vzdržljivosti

  • 11.09 Metode za razvoj aerobne vzdržljivosti

  • 11.10 Vpeljevanje aerobne vadbe znotraj letnega vadbenega načrta

  • 11.11 Specifični problemi, ki se pojavljajo pri vadbi aerobne vzdržljivosti

  • 11.12 Aerobna vadba za izbrane ciljne skupine

  • 11.13 Vaje aerobne vzdržljivosti

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 13

  Modul 12: Visoko intenzivni intervalni trening

  • 12.01 Opredelitev in razvoj visoko intenzivnega intervalnega treninga

  • 12.02 Razumevanje visoko intenzivnega intervalnega treninga

  • 12.03 Vpliv visoko intenzivnega intervalnega treninga na telo

  • 12.04 Intervalni trening in njegov vpliv na stres, utrujenost in zdravje

  • 12.05 Prednosti in pomanjkljivosti visoko intenzivnega intervalnega treninga

  • 12.06 Načini določanja intenzivnosti pri visoko intenzivnem intervalnem treningu

  • 12.07 Upravljanje s spremenljivkami visoko intenzivnega intervalnega treninga

  • 12.08 Tipi obremenitev visoko intenzivnega intervalnega treninga

  • 12.09 Visoko intenzivni intervalni trening za izbrane ciljne skupine

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 14

  Modul 13: Preventivna vadba (mobilnost in stabilnost)

  • 13.01 Športne poškodbe in preventivna vadba

  • 13.02 Funckionalna sklepna stabilizacija

  • 13.03 Vadba funkcionalne sklepne stabilizacije

  • 13.04 Vaje funkcionalne sklepne stabilizacije

  • 13.05 Mobilnost

  • 13.06 Samomasaža z vadbenim valjem

  • 13.07 Ocenjevanje gibalne učinkovitosti

  • 13.08 Opis posameznih testov za ocenjevanje gibalne učinkovitosti

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 15

  Praksa: Vaje za moč in vzdržljivost

  • Vaje za moč in vzdržljivost

 • 16

  Praksa I Trup: 01 Upogib trupa

  • 01.01 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi na stegnih

  • 01.02 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi v podaljšku trupa

  • 01.03 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi nad prsnim košem in koleni pod kotom 90°

  • 01.04 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi za glavo in kolki pod kotom 90°

  • 01.05 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi nad prsnim košem, koleni pod kotom 90° in elastiko

  • 01.06 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi ob telesu, kolki pod kotom 90°

  • 01.07 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi v podaljšku trupa, kolki pod kotom 90°

  • 01.08 Modifikacija I leže na Bosu ali polžogi z dlanmi ob telesu

  • 01.09 Modifikacija I leže na Bosu ali polžogi z dlanmi za glavo

  • 01.10 Modifikacija I leže na ravnotežni žogi z dlanmi za glavo

  • 01.11 Modifikacija I leže na ravnotežni žogi z dlanmi nad prsnim košem

  • 01.12 Modifikacija I leže na ravnotežni žogi z dlanmi v podaljšku trupa

  • 01.13 Modifikacija I sede na klopi z dlanmi za glavo in elastiko

  • 01.14 Modifikacija I kleče na Bosu ali polžogi z dlanmi za glavo in elastiko

  • 01.15 Modifikacija I stoje z dlanmi za glavo in elastiko

 • 17

  Praksa I Trup: 02 Nasprotni upogib trupa

  • 02.01 Modifikacija I leže na blazini s stopali v stiku s podlago, unilateralno

  • 02.02 Modifikacija I leže na blazini s koleni pod kotom 90°, unilateralno-izmenično

  • 02.03 Modifikacija I leže na blazini s koleni pod kotom 90°, bilateralno

  • 02.04 Modifikacija I leže na blazini s kolki pod kotom 90°, bilateralno

  • 02.05 Modifikacija I sede na stepu s koleni pod kotom 90° z elastiko, unilateralno

  • 02.06 Modifikacija I sede na stepu s koleni pod kotom 90°, bilateralno

  • 02.07 Modifikacija I sede na stepu z upogibom kolka, bilateralno

  • 02.08 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh in upogibom kolka z elastiko, unilateralno

  • 02.09 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh in upogibom kolka z aktivno iztegnjenimi koleni z oporo goleni na ravnotežni žogi, bilateralno

  • 02.10 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh in upogibom kolka z oporo goleni na ravnotežni žogi, unilateralno

  • 02.11 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh in upogibom kolka z oporo stopal v TRXu, bilateralno

  • 02.12 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh in upogibom kolka z aktivno iztegnjenimi koleni z oporo stopal v TRXu, bilateralno

  • 02.13 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh na ravnotežni žogi in upogibom kolka, unilateralno-izmenično

  • 02.14 Modifikacija I stoje z oporo zadaj ali ob strani, unilateralno ali unilateralno-izmenično

  • 02.15 Modifikacija I vise, bilateralno

 • 18

  Praksa I Trup: 03 Rotacija trupa

  • 03.01 Modifikacija I sede na klopi z dlanmi na prsnem košu, unilateralno-izmenično

  • 03.02 Modifikacija I sede na klopi z dlanmi za glavo, unilateralno-izmenično

  • 03.03 Modifikacija I sede na klopi z dlanmi v podaljšku prsnega koša in elastiko, unilateralno

  • 04.03 Modifikacija I stoje z dlanmi za glavo, unilateralno-izmenično

  • 03.05 Modifikacija I stoje na eni nogi z kolkom v upogibu pod kotom 90° in dlanmi na prsnem košu, unilateralno

  • 03.06 Modifikacija I kleče na Bosu ali polžogi z dlanmi na prsnem košu, unilateralno-izmenično

  • 03.07 Modifikacija I kleče na Bosu ali polžogi z dlanmi na prsnem košu in elastiko, unilateralno

  • 03.08 Modifikacija I v izpadnem koraku statično z dlanmi na prsnem košu in elastiko, unilateralno

  • 03.09 Modifikacija I sede na stepu s koleni in kolki pod kotom 90° in pilates žogo ali medicinko na prsnem košu, unilateralno-izmenično

  • 03.10 Modifikacija I kleče na ravnotežni žogi z dlanmi na prsnem košu, unilateralno-izmenično

 • 19

  Praksa I Trup: 04 Nasprotna rotacija trupa

  • 04.01 Modifikacija I leže na blazini s kolenom pod kotom 90°, unilateralno

  • 04.02 Modifikacija I leže na blazini s koleni pod kotom 90°, unilateralno-izmenično

  • 04.03 Modifikacija I leže na blazini s kolki pod kotom 90°, unilateralno

  • 04.04 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh, unilateralno-izmenično

  • 04.05 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh na Bosu ali polžogi, unilateralno-izmenično

  • 04.06 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh na klopi, unilateralno

  • 04.07 Modifikacija I vise s koleni pod kotom 90°, unilateralno-izmenično

 • 20

  Praksa I Trup: 05 Upogib trupa v stran

  • 05.01 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini z dlanmi ob telesu, unilateralno-izmenično

  • 05.02 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini s koleni pod kotom 90°, dlanmi ob telesu z elastiko, unilateralno

  • 05.03 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini s kolki pod kotom 90°, dlanmi ob telesu, unilateralno-izmenično

  • 05.04 Modifikacija I leže na hrbtu na Bosu ali polžogi z dlanmi ob telesu, unilateralno

  • 05.05 Modifikacija I leže na hrbtu na ravnotežni žogi z dlanmi za glavo, unilateralno

  • 05.06 Modifikacija I sede na klopi z dlanmi ob telesu, elastiko vpeto spodaj, unilateralno

  • 05.07 Modifikacija I stoje z dlanmi ob telesu, elastiko vpeto spodaj ali zgoraj, unilateralno

  • 05.08 Modifikacija I stoje z dlanmi ob telesu, enoročna utež, unilateralno

  • 05.09 Modifikacija I leže na boku na blazini z dlanjo za glavo, unilateralno

  • 05.10 Modifikacija I leže na boku na Bosu ali polžogi z dlanjo za glavo, unilateralno

  • 05.11 Modifikacija I leže na boku na ravnotežni žogi z dlanjo za glavo, unilateralno

 • 21

  Praksa I Trup: 06 Nasprotni upogib trupa v stran

  • 06.01 Modifikacija I stoje z oporo, unilateralno

  • 06.02 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh na klopi, unilateralno-izmenično

  • 06.03 Modifikacija I v statični drži z oporo na dlaneh na Bosu ali polžogi, unilateralno-izmenično

 • 22

  Praksa I Trup: 07 Izteg trupa

  • 07.01 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi ob telesu

  • 07.02 Modifikacija I leže na Bosu ali polžogi z dlanmi pod čelom

  • 07.03 Modifikacija I leže na ravnotežni žogi z dlanmi za glavo

  • 07.04 Modifikacija I leže na ravnotežni žogi z dlanmi v podaljšku trupa

  • 07.05 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi v podaljšku trupa

  • 07.06 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi v podaljšku trupa in pritegom na prsni koš, bilateralno, pronacija

 • 23

  Praksa I Trup: 08 Nasprotni izteg trupa

  • 08.01 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi pod čelom, unilateralno-izmenično

  • 08.02 Modifikacija I leže na ravnotežni žogi z oporo na dlaneh, bilateralno

  • 08.03 Modifikacija I leže z iztegom trupa in upogibom rame, kontralateralno, unilateralno-izmenično

 • 24

  Praksa I Trup: 09 Statična drža

  • 09.01 Modifikacija I opora na podlahteh in kolenih, bilateralno

  • 09.02 Modifikacija I opora na podlahteh in stopalih, bilateralno

  • 09.03 Modifikacija I opora na podlahteh na ravnotežni žogi in stopalih, bilateralno

  • 09.04 Modifikacija I opora na dlaneh na Bosu ali polžogi in stopalih, bilateralno

  • 09.05 Modifikacija I opora na dlaneh na medicinki in stopalih, bilateralno

  • 09.06 Modifikacija I opora goleni na ravnotežni žogi in opora na dlaneh, bilateralno

  • 09.07 Modifikacija I opora stopal na TRXu in opora na dlaneh, bilateralno

  • 09.08 Modifikacija I opora dlani na TRXu in opora na stopalih, bilateralno

  • 09.09 Modifikacija I opora podlahti na ravnotežni žogi in opora stopal na Bosu, bilateralno

  • 09.10 Modifikacija I opora na podlahteh na blazini in iztegom kolka, unilateralno

  • 09.11 Modifikacija I opora na dlaneh na blazini in dotikom rame, unilateralno-izmenično

 • 25

  Praksa I Trup: 10 Most

  • 10.01 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi ob telesu, bilateralno

  • 10.02 Modifikacija I leže na blazini z dlanmi ob telesu, unilateralno

  • 10.03 Modifikacija I leže na blazini z oporo stopal na ravnotežni žogi z dlanmi ob telesu, bilateralno

  • 10.04 Modifikacija I leže na blazini z oporo stopal na TRX z dlanmi ob telesu, bilateralno

  • 10.05 Modifikacija I leže na ravnotežni žogi z oporo stopal na podlagi z dlanmi ob telesu, bilateralno

 • 26

  Praksa I Trup: 11 Statična drža z bočno oporo

  • 11.01 Modifikacija I na blazini z oporo na kolenu in podlahti

  • 11.02 Modifikacija: na blazini z oporo na podlahti

  • 11.03 Modifikacija I na Bosu ali polžogi z oporo na kolenu in podlahti

  • 11.04 Modifikacija I na Bosu ali polžogi z oporo na podlahti

 • 27

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 12 Upogib kolka

  • 12.01 Modifikacija I stoje z upogibom kolena, unilateralno

  • 12.02 Modifikacija I stoje z upogibom kolena in elastiko, unilateralno

 • 28

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 13 Izteg kolka

  • 13.01 Modifikacija I stoje z aktivno iztegnjenim kolenom, unilateralno

  • 13.02 Modifikacija I stoje z aktivno iztegnjenim kolenom in elastiko, unilateralno

  • 13.03 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini, bilateralno

  • 13.04 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini, unilateralno

  • 13.05 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini z oporo stopal na stepu, bilateralno

  • 13.06 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini z oporo stopal na stepu, unilateralno

  • 13.07 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini z oporo stopal na ravnotežni žogi, bilateralno

  • 13.08 Modifikacija I leže na hrbtu na blazini z oporo stopal na ravnotežni žogi, unilateralno

  • 13.09 Modifikacija I v modificirani statični drži z oporo na podlahteh in aktivno iztegnjenim kolenom, unilateralno

  • 13.10 Modifikacija I v modificirani statični drži z oporo na podlahteh in kolenom pod kotom 90°, unilateralno

 • 29

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 14 Odmik kolka

  • 14.01 Modifikacija I stoje, unilateralno

  • 14.02 Modifikacija I stoje z elastiko, unilateralno

 • 30

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 15 Primik kolka

  • 15.01 Modifikacija I stoje, unilateralno

  • 15.02 Modifikacija I stoje z elastiko, unilateralno

 • 31

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 16 Notranja in zunanja rotacija kolka

  • 16.01 Modifikacija I stoje, unilateralno

  • 16.02 Modifikacija I stoje, unilateralno

 • 32

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 17 Izteg kolena

  • 17.01 Modifikacija I sede na klopi, unilateralno

  • 17.02 Modifikacija I sede na klopi z elastiko, unilateralno

 • 33

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 18 Upogib kolena

  • 18.01 Modifikacija I leže na klopi, bilateralno

  • 18.02 Modifikacija I leže na klopi z elastiko, bilateralno ali unilateralno

  • 18.03 Modifikacija I stoje, unilateralno

  • 18.04 Modifikacija I stoje z elastiko, unilateralno

  • 18.05 Modifikacija I leže na blazini z ravnotežno žogo, bilateralno

  • 18.06 Modifikacija I leže na blazini z ravnotežno žogo, unilateralno

 • 34

  Praksa I Spodnji del I Enosklepno: 19 Dvig pete

  • 19.01 Modifikacija I sede na klopi z dvignjeno oporo stopal na stepu, bilateralno

  • 19.02 Modifikacija I stoje z oporo, bilateralno

  • 19.03 Modifikacija I stoje z oporo, unilateralno

  • 19.04 Modifikacija I stoje na dvignjeni opori na stepu z oporo, bilateralno

  • 19.05 Modifikacija I stoje na dvignjeni opori na stepu z oporo, unilateralno

 • 35

  Praksa I Spodnji del I Dvosklepno: 20 Izpadni korak

  • 20.01 Modifikacija I na mestu, unilateralno

  • 20.02 Modifikacija I na mestu v koraku, unilateralno-izmenično

  • 20.03 Modifikacija I na mestu v koraku nazaj, unilateralno-izmenično

  • 20.04 Modifikacija I z oporo zadnje noge zadaj, unilateralno

  • 20.05 Modifikacija I vstran na mestu, unilateralno

  • 20.06 Modifikacija I vstran na mestu v koraku, unilateralno

  • 20.07 Modifikacija I vstran na mestu v koraku z enoročnimi utežmi ali kettlebellom, unilateralno-izmenično

 • 36

  Praksa I Spodnji del I Dvosklepno: 21 Počep

  • 21.01 Modifikacija I z oporo zadaj, bilateralno

  • 21.02 Modifikacija I s stopali navzven z oporo zadaj, bilateralno

  • 21.03 Modifikacija I z drogom zadaj, bilateralno

  • 21.04 Modifikacija I z drogom spredaj, bilateralno

  • 21.05 Modifikacija I s stopali navzven z drogom zadaj, bilateralno

  • 21.06 Modifikacija I s stopali navzven z drogom spredaj, bilateralno

  • 21.07 Modifikacija I s stopali navzven z enoročno utežjo spredaj, bilateralno

  • 21.08 Modifikacija I z ravnotežno žogo v opori zadaj, bilateralno

  • 21.09 Modifikacija I s stopali navzven z ravnotežno žogo, bilateralno

 • 37

  Praksa I Spodnji del I Dvosklepno: 22 Mrtvi dvig

  • 22.01 Modifikacija I s pokrčenimi koleni z drogom, bilateralno

  • 22.02 Modifikacija I s pokrčenimi koleni z enoročno utežjo, unilateralno

  • 22.03 Modifikacija I s pokrčenimi koleni z enoročnimi utežmi, unilateralno-izmenično

  • 22.04 Modifikacija I z aktivno iztegnjenimi koleni z drogom, bilateralno

  • 22.05 Modifikacija I z aktivno iztegnjenimi koleni z enoročno utežjo, unilateralno

  • 22.06 Modifikacija I z aktivno iztegnjenimi koleni z enoročnimi utežmi, unilateralno-izmenično

 • 38

  Praksa I Spodnji del I Dvosklepno: 23 Vzpon

  • 23.01 Modifikacija I s stopalom na klopi, unilateralno

  • 23.02 Modifikacija I unilateralno-izmenično

  • 23.03 Modifikacija I z enoročnimi utežmi, unilateralno-izmenično

  • 23.04 Modifikacija I z drogom, unilateralno

  • 23.05 Modifikacija I vstran s stopalom na klopi, unilateralno

  • 23.06 Modifikacija I vstran, unilateralno

  • 23.07 Modifikacija I vstran z enoročno utežjo, unilateralno

 • 39

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 24 Skleca

  • 24.01 Modifikacija I z oporo na kolenih

  • 24.02 Modifikacija I z oporo na stopalih

  • 24.03 Modifikacija I s spuščeno oporo

  • 24.04 Modifikacija I z dvignjeno oporo

 • 40

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 25 Potisk s prsi

  • 25.01 Modifikacija I na klopi z drogom, bilateralno, pronacija

  • 25.02 Modifikacija I na poševni klopi z drogom, bilateralno, pronacija

  • 25.03 Modifikacija I na negativni klopi z drogom, bilateralno, pronacija

  • 25.04 Modifikacija I na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, pronacija

  • 25.05 Modifikacija I na poševni klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, pronacija

  • 25.06 Modifikacija I na negativni klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, pronacija

  • 25.07 Modifikacija I stoje z elastiko, bilateralno, pronacija

  • 25.08 Modifikacija I stoje s škripcem, unilateralno, pronacija

 • 41

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 26 Metulj

  • 26.01 Modifikacija I na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 26.02 Modifikacija I na poševni klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 26.03 Modifikacija I na negativni klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 26.04 Modifikacija I stoje z elastiko, bilateralno, nevtralni prijem

  • 26.05 Modifikacija I stoje s škripcem, unilateralno, nevtralni prijem

 • 42

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 27 Skleka

  • 27.01 Modifikacija I v opori prosto

 • 43

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 28 Priteg na prsni koš

  • 28.01 Modifikacija I sede s škripcem, bilateralno, pronacija

  • 28.02 Modifikacija I sede s škripcem, bilateralno, supinacija

  • 28.03 Modifikacija I sede s škripcem, bilateralno, nevtralni prijem

 • 44

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 29 Veslanje

  • 29.01 Modifikacija I sede na klopi s škripcem ali elastiko, bilateralno, nevtralni prijem

  • 29.02 Modifikacija I v predklonu z drogom, bilateralno, pronacija

  • 29.03 Modifikacija I v predklonu z drogom, bilateralno, supinacija

  • 29.04 Modifikacija I v predklonu z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 29.05 Modifikacija I v predklonu z enoročnimi utežmi, unilateralno-izmenično, nevtralni prijem

  • 29.06 Modifikacija I stoje s TRXom, bilateralno, nevtralni prijem

  • 29.07 Modifikacija I stoje s TRXom, unilateralno, nevtralni prijem

 • 45

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 30 Zgiba

  • 30.01 Modifikacija I pronacija

  • 30.02 Modifikacija I supinacija

  • 30.03 Modifikacija I nevtralni prijem

 • 46

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 31 Izteg ramen

  • 31.01 Modifikacija I z aktivno iztegnjenimi komolci z elastiko, bilateralno, nevtralni prijem

 • 47

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 32 Dvig lopatic

  • 32.01 Modifikacija I stoje z drogom, bilateralno, pronacija

  • 32.02 Modifikacija I stoje z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

 • 48

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 33 Potisk nad glavo

  • 33.01 Modifikacija I sede na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, pronacija

  • 33.02 Modifikacija I sede na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 33.03 Modifikacija I stoje z drogom, bilateralno, pronacija

 • 49

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 34 Upogib ramen

  • 34.01 Modifikacija I stoje z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

 • 50

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 35 Odmik ramen

  • 35.01 Modifikacija I stoje z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

 • 51

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 36 Veslanje

  • 36.01 Modifikacija I stoje z drogom, bilateralno, pronacija

 • 52

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 37 Horizontalni odmik

  • 37.01 Modifikacija I v predklonu z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 37.02 Modifikacija I z upogibom komolca stoje s škripcem, bilateralno, pronacija

 • 53

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 38 Notranja in zunanja rotacija ramen

  • 38.01 Modifikacija I stoje z elastiko, komolec pod kotom 90°, unilateralno, nevtralni prijem

  • 38.02 Modifikacija I stoje z elastiko, komolec pod kotom 90°, unilateralno, nevtralni prijem

 • 54

  Praksa I Zgornji del I Dvosklepno: 39 Skleca

  • 39.01 Modifikacija I z ozko oporo

  • 39.02 Modifikacija I z dvignjeno ozko oporo

  • 39.03 Modifikacija I v opori zadaj

 • 55

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 40 Potisk s čela

  • 40.01 Modifikacija I na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 40.02 Modifikacija I na drogu, bilateralno, pronacija

 • 56

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 41 Izteg komolca

  • 41.01 Modifikacija I v predklonu z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 41.02 Modifikacija I stoje s škripcem z ravnim drogom, bilateralno, pronacija

  • 41.03 Modifikacija I stoje s škripcem z vrvjo, bilateralno, nevtralni prijem

  • 41.04 Modifikacija I sede na klopi iznad glave, enoročna utež, bilateralno, nevtralni prijem

 • 57

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 42 Upogib komolca

  • 42.01 Modifikacija I stoje z drogom, bilateralno, supinacija

  • 42.02 Modifikacija I sede na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, nevtralni prijem

  • 42.03 Modifikacija I stoje s TRXom, bilateralno, supinacija

 • 58

  Praksa I Zgornji del I Enosklepno: 43 Upogib in izteg zapestja

  • 43.01 Modifikacija I sede na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, supinacija

  • 43.02 Modifikacija I sede na klopi z enoročnimi utežmi, bilateralno, pronacija

 • 59

  Praksa: Vaje za mobilnost in stabilnost

  • Vaje za mobilnost in stabilnost

  • 02.01 Mobilnost I Hoja po prstih

  • 02.02 Mobilnost I Hoja po sprednjem delu stopala levo in desno s križnimi koraki

  • 02.03 Mobilnost I Enonožni poskoki na mestu v različne smeri

  • 02.04 Mobilnost I Ohranjanje ravnotežja na mehki blazini

  • 02.05 Mobilnost I Ohranjanje ravnotežja na mehki blazini s predajanjem žoge nad glavo

  • 02.06 Mobilnost I Enonožna drža z rušenjem ravnotežja z elastiko

  • 02.07 Mobilnost I Enonožni doskok na mehko blazino

  • 02.08 Mobilnost I Enonožni poskoki na mestu z obratom za 180°

  • 02.09 Mobilnost I Rušenje ravnotežja v zraku

  • 02.10 Mobilnost I Stoja na eni nogi s pokrčenim kolenom

  • 02.11 Mobilnost I Enonožni počep

  • 02.12 Mobilnost I Sonožni počep na mehki blazini

  • 02.13 Mobilnost I Enonožni počep na mehki blazini

  • 02.14 Mobilnost I Sonožni doskok na mehko blazino

  • 02.15 Mobilnost I Enonožni doskok na mehko blazino

  • 02.16 Mobilnost I Enonožni doskok na mini trampolin

  • 02.17 Mobilnost I Stoja s pokrčenimi koleni na T-deski

  • 02.18 Mobilnost I Stoja s pokrčenimi koleni na deski s polkroglasto podporo

  • 02.19 Mobilnost I Stoja s pokrčenimi koleni na deski z gibljivim valjem

  • 02.20 Mobilnost I Soročna opora v položaju sklece

  • 02.21 Mobilnost I Tritočkovna opora v položaju sklece

  • 02.22 Mobilnost I Dvotočkovna opora v položaju sklece

  • 02.23 Mobilnost I Opora v položaju sklece z zasuki

  • 02.24 Mobilnost I Ritmična stabilizacija v položaju sklece z rokami na žogi

  • 02.25 Mobilnost I Ročna ritmična stabilizacija ramena v ležečem položaju

  • 02.26 Mobilnost I Ročna ritmična stabilizacija ramena ob potisku mehke žoge v steno

  • 02.27 Mobilnost I Statična drža s komolci na terapevtski žogi

  • 02.28 Mobilnost I Statična drža z bočno oporo s komolcem na terapevtski žogi

  • 02.29 Mobilnost I Ritmična stabilizacija z nihajno palico v različnih položajih

  • 02.30 Mobilnost I Statična drža v opori na komolcih

  • 02.31 Mobilnost I Statična drža z bočno oporo na komolcu

  • 02.32 Mobilnost I Diagonalni spust roke in noge

  • 02.33 Mobilnost I Klek na mehki ravnotežni blazini

  • 02.34 Mobilnost I Klek na mehki ravnotežni blazini z izmeničnim dvigovanjem rok

  • 02.35 Mobilnost I Klek na Bosu žogi z dodatno nalogo

  • 02.36 Mobilnost I Udarjanje z veliko terapevtsko žogo navzdol

  • 02.37 Mobilnost I Udarjanje z veliko terapevtsko žogo v stran

  • 02.38 Mobilnost I Hiter dvig rok v predročenje z elastiko

  • 02.39 Mobilnost I Hiter izteg rok pred seboj z elastiko

  • 02.40 Mobilnost I Samomasaža štiriglave stegenske mišice

  • 02.41 Mobilnost I Samomasaža velike zadnjične mišice

  • 02.42 Mobilnost I Samomasaža zadnjih stegenskih mišic

  • 02.43 Mobilnost I Samomasaža mišice napenjalke stegenske fascije

  • 02.44 Mobilnost I Samomasaža mišic prsne hrbtenice

  • 02.45 Mobilnost I Samomasaža prsne mišice z žogico

  • 02.46 Mobilnost I Samomasaža široke hrbtne mišice

 • 60

  Praksa: Vaje za pliometrijo

  • Praksa: Vaje za pliometrijo

  • 03.01 Pliometrija I Sonožni poskoki na mestu

  • 03.02 Pliometrija I Sonožni poskoki naprej

  • 03.03 Pliometrija I Sonožni poskoki v stran

  • 03.04 Pliometrija I Enonožni poskoki na mestu

  • 03.05 Pliometrija I Enonožni poskoki naprej

  • 03.06 Pliometrija I Enonožni poskoki nazaj

  • 03.07 Pliometrija I Enonožni poskoki v stran

  • 03.08 Pliometrija I Poskoki iz počepa

  • 03.09 Pliometrija I Vertikalni poskoki z nasprotnim gibanjem

  • 03.10 Pliometrija I Enonožni vertikalni poskoki z nasprotnim gibanjem

  • 03.11 Pliometrija I Sonožni poskoki na mestu s pritegom kolen

  • 03.12 Pliometrija I Sonožni poskoki naprej s pritegom kolen

  • 03.13 Pliometrija I Sonožni poskoki v stran s pritegom kolen

  • 03.14 Pliometrija I Poskoki v izpadnem koraku

  • 03.15 Pliometrija I Poskoki v izpadnem koraku in menjavo noge

  • 03.16 Pliometrija I Enonožni poskok na mestu s pritegom kolena

  • 03.17 Pliometrija I Enonožni poskoki naprej s pritegom kolena

  • 03.18 Pliometrija I Sonožni poskoki na mestu s pritegom iztegnjenih nog

  • 03.19 Pliometrija I Enkratni sonožni poskok v daljino z mesta

  • 03.20 Pliometrija I Zaporedni sonožni poskoki v daljino z mesta

  • 03.21 Pliometrija I Hopsanje naprej

  • 03.22 Pliometrija I Hopsanje nazaj

  • 03.23 Pliometrija I Jogging poskoki

  • 03.24 Pliometrija I Tek s poudarjenim odrivom

  • 03.25 Pliometrija I Poskoki čez ovire naprej

  • 03.26 Pliometrija I Poskoki čez ovire bočno

  • 03.27 Pliometrija I Poskoki čez ovire zig-zag

  • 03.28 Pliometrija I Poskoki čez visoke ovire naprej

  • 03.29 Pliometrija I Enonožni vertikalni poskoki na škatli

  • 02.30 Pliometrija I Enonožni izmenični vertikalni poskoki na škatli

  • 03.31 Pliometrija I Enonožni vertikalni poskoki s strani na škatli

  • 03.32 Pliometrija I Enonožni izmenični vertikalni poskoki s strani na škatli

  • 03.33 Pliometrija I Sonožni poskoki na škatlo

  • 03.34 Pliometrija I Enonožni poskoki na škatlo

  • 03.35 Pliometrija I Sonožni poskoki na škatlo s strani

  • 03.36 Pliometrija I Sonožni poskoki iz počepa na škatlo

  • 03.37 Pliometrija I Globinski skoki

  • 03.38 Pliometrija I Globinski skok s skokom na škatlo

  • 03.39 Pliometrija I Globinski skok s skokom iz počepa

  • 03.40 Pliometrija I Globinski skok s hitro spremembo smeri

  • 03.41 Pliometrija I Globinski skok s skokom v daljino z mesta

  • 03.42 Pliometrija I Globinski skok z vertikalnim skokom in obratom

  • 03.43 Pliometrija I Globinski skok z enonožnim skokom iz počepa

  • 03.44 Pliometrija I Potisk težke žoge (medicinke) izpred prsi

  • 03.45 Pliometrija I Met težke žoge (medicinke) iznad glave

  • 03.46 Pliometrija I Potisk težke žoge (medicinke) s strani

  • 03.47 Pliometrija I Potisk težke žoge (medicinke) s prsi vertikalno

  • 03.48 Pliometrija I Skleca z odrivom

  • 03.49 Pliometrija I Globinska skleca

 • 61

  Praksa: Vaje za agilnost

  • Praksa: Vaje za agilnost

  • 04.01 Agilnost I Stacionarno gibanje rok

  • 04.02 Agilnost I Zamahovanje noge naprej in nazaj

  • 04.03 Agilnost I Zamahovanje noge v stran

  • 04.04 Agilnost I Hoja z visokim pritegom kolen k trupu

  • 04.05 Agilnost I Hoja v izpadnem koraku z zasukom trupa

  • 04.06 Agilnost I Izpadni korak v stran

  • 04.07 Agilnost I Zamahovanje iztegnjene noge v hoji

  • 04.08 Agilnost I Udarjanje pet nazaj

  • 04.09 Agilnost I Visoki skiping

  • 04.10 Agilnost I Pospeševanja

  • 04.11 Agilnost I Poskoki naprej in nazaj preko črte

  • 04.12 Agilnost I Stranski poskoki preko črte

  • 04.13 Agilnost I Nizki skiping naprej in nazaj preko črte

  • 04.14 Agilnost I Sonožni poskoki naprej in nazaj preko črte z bočnim pomikanjem

  • 04.15 Agilnost I Stranski poskoki preko črte s pomikanjem naprej in nazaj

  • 04.16 Agilnost I Škarjasti poskoki preko črte z bočnim pomikanjem

  • 04.17 Agilnost I 180° sonožni poskoki z bočnim pomikanjem

  • 04.18 Agilnost I Skiping z enojnim dotikom

  • 04.19 Agilnost I Udarjanje pet nazaj z enojnim dotikom

  • 04.20 Agilnost I Striženje z enojnim dotikom

  • 04.21 Agilnost I Skiping z dvojnim dotikom

  • 04.22 Agilnost I Skiping z dvojnim dotikom v stran

  • 04.23 Agilnost I Cepetanje v stran in naprej z dvojnim dotikom

  • 04.24 Agilnost I Poskoki navznoter-navzven

  • 04.25 Agilnost I Skiping navznoter-navzven s strani

  • 04.26 Agilnost I Slalom sonožni poskoki

  • 04.27 Agilnost I Tek naprej med dvema stožcema

  • 04.28 Agilnost I Vzvraten tek med dvema stožcema

  • 04.29 Agilnost I Prisunski koraki med dvema stožcema

  • 04.30 Agilnost I Križni koraki med dvema stožcema

  • 04.31 Agilnost I Poudarjeni križni koraki med dvema stožcema

  • 04.32 Agilnost I Šprint z obratom za 180°

  • 04.33 Agilnost I Šprint s spremembo smeri gibanja naprej in nazaj

  • 04.34 Agilnost I Šprint naprej in nazaj na zvočni signal

  • 04.35 Agilnost I Šprint naprej in vzvratno na vidni signal

  • 04.36 Agilnost I Naključna reakcijska bočna pomikanja

  • 04.37 Agilnost I Hitro reagiranje na padajočo žogico

  • 04.38 Agilnost I Hitro gibanje v stran ali naprej na padajočo žogico

  • 04.39 Agilnost I Agilna gibanja v trikotniku

  • 04.40 Agilnost I Agilna gibanja v kvadratu

  • 04.41 Agilnost I Vaja skok-počep-skleca

 • 62

  Praksa: Vaje za gibljivost

  • Praksa: Vaje za gibljivost (raztezne vaje)

  • 05.01 Gibljivost I Rotacija glave v prečni ravnini

  • 05.02 Gibljivost I Upogib in izteg glave

  • 05.03 Gibljivost I Dvig iztegnjenih rok za hrbtom

  • 05.04 Gibljivost I Potisk komolcev za glavo

  • 05.05 Gibljivost I Komolec k nasprotnemu ramenu

  • 05.06 Gibljivost I Potisk iztegnjenih rok nad glavo

  • 05.07 Gibljivost I Zasuk trupa sede

  • 05.08 Gibljivost I Predklon sede s pokrčenimi nogami

  • 05.09 Gibljivost I Potisk bokov naprej

  • 05.10 Gibljivost I Priteg upognjenega kolena k trupu leže na hrbtu

  • 05.11 Gibljivost I Upogib trupa v stran z iztegnjenimi rokami

  • 05.12 Gibljivost I Upogib trupa v stran s pokrčeno roko

  • 05.13 Gibljivost I Razteg sprednje stegenske mišice v opori na boku

  • 05.14 Gibljivost I Predklon sede z iztegnjenimi nogami

  • 05.15 Gibljivost I Predklon sede s pokrčeno nogo

  • 05.16 Gibljivost I Predklon sede v stran s široko postavitvijo nog

  • 05.17 Gibljivost I Predklon sede s široko postavitvijo nog

  • 05.18 Gibljivost I Potisk kolen proti tlem

  • 05.19 Gibljivost I Razteg meč z iztegnjeno nogo

  • 05.20 Gibljivost I Horizontalni zamahi z rokami

  • 05.21 Gibljivost I Vaja gosenica

  • 05.22 Gibljivost I Hoja v izpadnem koraku

  • 05.23 Gibljivost I Hoja v izpadnem koraku z odklonom

  • 05.24 Gibljivost I Hoja z visokim pritegom kolena

  • 05.25 Gibljivost I Izpadni korak naprej z dotikom narta s komolcem

  • 05.26 Gibljivost I Hoja peta-prsti

  • 05.27 Gibljivost I Hoja nad in pod ovirami v stran

  • 05.28 Gibljivost I Enonožni predklon

  • 05.29 Gibljivost I Dinamično zamahovanje iztegnjene noge naprej

  • 05.30 Gibljivost I Zasuk trupa v mešani opori

  • 05.31 Gibljivost I Raztezanje zadnjih stegenskih mišic

  • 05.32 Gibljivost I Raztezanje sprednjih stegenskih mišic in upogibalk kolka

  • 05.33 Gibljivost I Raztezanje mečnih mišic

  • 05.34 Gibljivost I Raztezanje prsnih mišic

  • 05.35 Gibljivost I Raztezanje adduktornih mišic

  • 05.36 Gibljivost I Raztezanje mišic ramenskega sklepa

 • 63

  Praksa: Testiranje

  • Praksa: Testiranje

  • 06.01 Testiranje I Predklon sede

  • 06.02 Testiranje I Dotik rok za hrbtom

  • 06.03 Testiranje I Rotacija trupa

  • 06.04 Testiranje I Funkcionalni doseg naprej

  • 06.05 Testiranje I Test nenadne motnje - sonožna stoja

  • 06.06 Testiranje I Test nenadne motnje - enonožna stoja

  • 06.07 Testiranje I Test nenadne motnje - tandemska stoja

  • 06.08 Testiranje I Test tandemske hoje

  • 06.09 Testiranje I Počep z drogom zadaj 1RM

  • 06.10 Testiranje I Potisk s prsi leže 1RM

  • 06.11 Testiranje I Veslanje na klopi 1RM

  • 06.12 Testiranje I Test stisk pesti

  • 06.13 Testiranje I Statična drža z oporo na podlahteh

  • 06.14 Testiranje I Statičen počep ob steni

  • 06.15 Testiranje I Vesa v zgibi

  • 06.16 Testiranje I Delni upogib trupa

  • 06.17 Testiranje I Skleca

  • 06.18 Testiranje I Počep

  • 06.19 Testiranje I Zgibe

  • 06.20 Testiranje I Vertikalni skok

  • 06.21 Testiranje I Skok v daljino z mesta

  • 06.22 Testiranje I Enonožni troskok v daljino

  • 06.23 Testiranje I Met težke žoge (medicinke) izpred prsnega koša

  • 06.24 Testiranje I Met težke žoge (medicinke) preko glave

  • 06.25 Testiranje I Met težke žoge (medicinke) za glavo

  • 06.26 Testiranje I Met težke žoge (medicinke) z zasukom trupa

 • 64

  Spletni izpit

  • Spletni izpit AFP specialist za športno zmogljivost I Prijava