VSEBINA TEČAJA

 • 1

  Splošne informacije

  • Uvodne informacije za pričetek učenja

 • 2

  Modul 01: Funkcionalna anatomija

  • 01.01 Struktura in vrste kosti

  • 01.02 Rast kosti in kostne celice

  • 01.03 Klasifikacija sklepov

  • 01.04 Struktura skeletne mišice

  • 01.05 Anatomski položaj

  • 01.06 Ravnine gibanja

  • 01.07 Prostorski izrazi

  • 01.08 Ravnine in osi gibanja

  • 01.09 Hrbtenica in medenica

  • 01.10 Hrbtenica in medenica: krivine hrbtenice

  • 01.11 Hrbtenica in medenica: poškodbe hrbtenice

  • 01.12 Hrbtenica in medenica: gibalni vzorci

  • 01.13 Hrbtenica in medenica: pozicioniranje medenice in nagibi

  • 01.14 Kolčni sklep

  • 01.15 Kolenski sklep

  • 01.16 Skočni sklep

  • 01.17 Ramenski obroč in ramenski sklep

  • 01.18 Komolčni sklep

  • 01.19 Radioulnarni sklep

  • 01.20 Zapestni sklep

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 3

  Modul 02: Fiziologija mišic

  • 02.01 Vrste mišičnega tkiva

  • 02.02 Krčenje mišic

  • 02.03 Proizvajanje sil

  • 02.04 Vrste mišičnih kontrakcij

  • 02.05 Vrste mišičnih vlaken

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 4

  Modul 03: Miofascialne linije

  • 03.01 Fascija ali mišična ovojnica

  • 03.02 Opis miofascialnih linij: sprednja površinska linija

  • 03.03 Opis miofascialnih linij: zadnja površinska linija

  • 03.04 Opis miofascialnih linij: globoka sprednja linija

  • 03.05 Opis miofascialnih linij: lateralna linija

  • 03.06 Opis miofascialnih linij: spiralna linija

  • 03.07 Opis miofascialnih linij: sprednja površinska ramenska linija

  • 03.08 Opis miofascialnih linij: zadnja površinska ramenska linija

  • 03.09 Opis miofascialnih linij: sprednja globoka ramenska linija

  • 03.10 Opis miofascialnih linij: zadnja globoka ramenska linija

  • 03.11 Posturalne spremembe

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 5

  Modul 04: Osnove živčnega sistema

  • 04.01 Delitev živčnega sistema

  • 04.02 Možganski živci

  • 04.03 Spinalni živci

  • 04.04 Spinalni živčni pleteži

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 6

  Modul 05: Lociranje mišic in mišičnih pripenjališč

  • 05.01 Izvor in narastišče mišic

  • 05.02 Mišice zgornjega uda in lopatice

  • PRAKSA I 01 Deltoideus sprednji snopi

  • PRAKSA I 02 Coracobrachialis

  • PRAKSA I 03 Latissimus dorsi

  • PRAKSA I 04 Teres major

  • PRAKSA I 05 Deltoideus srednji snopi

  • PRAKSA I 06 Supraspinatus

  • PRAKSA I 07 Pectoralis major

  • PRAKSA I 08 Infraspinatus

  • PRAKSA I 09 Teres minor

  • PRAKSA I 10 Subscapularis

  • PRAKSA I 11 Biceps brachii

  • PRAKSA I 12 Brachialis

  • PRAKSA I 13 Brachioradialis

  • PRAKSA I 14 Triceps brachii

  • PRAKSA I 15 Supinator

  • PRAKSA I 16 Pronator teres

  • PRAKSA I 17 Trapezius zgornji snopi

  • PRAKSA I 18 Levator scapulae

  • PRAKSA I 19 Trapezius srednji snopi

  • PRAKSA I 20 Rhomboideus minor

  • PRAKSA I 21 Rhomboideus major

  • PRAKSA I 22 Trapezius spodnji snopi

  • PRAKSA I 23 Serratus anterior

  • 05.03 Mišice vratu in trupa

  • PRAKSA I 25 Subokcipitalne mišice

  • PRAKSA I 24 Sternocleidomastoideus (SCM)

  • PRAKSA I 26 Rectus abominis

  • PRAKSA I 27 Erector spinae

  • PRAKSA I 28 Obliquus internus

  • PRAKSA I 29 Obliquus externus

  • PRAKSA I 30 Quadratus lumborum

  • 05.04 Mišice spodnjega uda

  • PRAKSA I 31 Psoas major

  • PRAKSA I 33 Gluteus maximus

  • PRAKSA I 32 Iliacus

  • PRAKSA I 34 Gluteus medius

  • PRAKSA I 35 Adductor magnus

  • PRAKSA I 36 Adductor longus

  • PRAKSA I 37 Pectineus

  • PRAKSA I 38 Gracilis

  • PRAKSA I 40 Gluteus minimus

  • PRAKSA I 39 Piriformis - globoki rotatorji kolka

  • PRAKSA I 43 Semimembranosus

  • PRAKSA I 41 Tensor fascia latae

  • PRAKSA I 42 Biceps femoris

  • PRAKSA I 44 Semitendinosus

  • PRAKSA I 45 Rectus femoris

  • PRAKSA I 46 Vastus lateralis

  • PRAKSA I 48 Tibialis anterior

  • PRAKSA I 47 Vastus medialis

  • PRAKSA I 49 Gastrocnemius

  • PRAKSA I 50 Tibialis posterior

  • PRAKSA I 51 Peroneus longus

  • PRAKSA I 52 Peroneus brevis

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 7

  Modul 06: Poškodbe hrbtenice

  • 06.01 Splošno o hrbtenici

  • 06.02 Ledvena hrbtenica

  • 06.03 Fasetni sklep

  • 06.04 Medvretenčna ploščica

  • 06.05 Prsna hrbtenica

  • 06.06 Torakalni outlet kompresijski sindrom (toks)

  • 06.07 Vratna hrbtenica

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 8

  Modul 07: Poškodbe spodnjih ekstremitet

  • 07.01 Kolčni sklep

  • 07.02 Kolenski sklep

  • 07.03 Sklepi gležnja

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 9

  Modul 08: Poškodbe zgornjih ekstremitet

  • 08.01 Osnove gibanja in stabilnosti

  • 08.02 Ramenski sklep

  • 08.03 Komolčni sklep

  • 08.04 Zapestje

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 10

  Modul 09: Osnove miofascialnega sproščanja

  • 09.01 Opis miofascialnega sproščanja

  • 09.02 Miofascialno sproščanje posameznih mišic

  • PRAKSA I 01 Deltoideus sprednji snopi

  • PRAKSA I 02 Coracobrachialis

  • PRAKSA I 03 Latissimus dorsi

  • PRAKSA I 04 Teres major

  • PRAKSA I 05 Deltoideus srednji snopi

  • PRAKSA I 06 Supraspinatus

  • PRAKSA I 07 Pectoralis major

  • PRAKSA I 08 Infraspinatus

  • PRAKSA I 09 Teres minor

  • PRAKSA I 10 Subscapularis

  • PRAKSA I 11 Biceps brachii

  • PRAKSA I 12 Brachialis

  • PRAKSA I 13 Triceps brachii

  • PRAKSA I 14 Supinator

  • PRAKSA I 15 Pronator teres

  • PRAKSA I 16 Trapezius zgornji snopi

  • PRAKSA I 17 Levator scapulae

  • PRAKSA I 18 Trapezius srednji snopi

  • PRAKSA I 19 Rhomboideus minor

  • PRAKSA I 20 Rhomboideus major

  • PRAKSA I 21 Trapezius spodnji snopi

  • PRAKSA I 22 Sternocleidomastoideus (SCM)

  • PRAKSA I 23 Subokcipitalne mišice

  • PRAKSA I 24 Rectus abominis

  • PRAKSA I 25 Erector spinae

  • PRAKSA I 26 Quadratus lumborum

  • PRAKSA I 27 Iliacus

  • PRAKSA I 28 Gluteus medius

  • PRAKSA I 29 Adductor longus

  • PRAKSA I 30 Piriformis - globoki rotatorji kolka

  • PRAKSA I 31 Tensor fascia latae

  • PRAKSA I 32 Biceps femoris - semitendinosus in semimembranosus

  • PRAKSA I 33 Rectus femoris

  • PRAKSA I 34 Vastus lateralis

  • PRAKSA I 35 Vastus medialis

  • PRAKSA I 36 Tibialis anterior

  • PRAKSA I 37 Gastrocnemius

  • PRAKSA I 38 Peroneus longus

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 11

  Modul 10: Osnove bandažiranja

  • 10.01 Splošno o bandažiranju

  • 10.02 Primeri bandažiranja

  • PRAKSA I 01 Bandaža v primeru akutnega zvina gležnja - proti oteklini

  • PRAKSA I 02 Bandaža v primeru zvina gležnja

  • PRAKSA I 03 Kratka bandaža gležnja

  • PRAKSA I 04 Bandaža gležnja brez povijanja ahilove tetive

  • PRAKSA I 05 Bandaža plantarnega fascitisa

  • PRAKSA I 06 Bandaža skakalnega kolena oz. pogačičnega ligamenta

  • PRAKSA I 07 Bandaža komolčnega sklepa

  • PRAKSA I 08 Bandaža zapestja

  • PRAKSA I 09 Bandaža palca na roki

  • PRAKSA I 10 Bandaža prstov posamično

  • PRAKSA I 11 Bandaža prstov skupaj s sosednjim

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 12

  Modul 11: Miofascialno sproščanje z valjem

  • 11.01 Osnove valjčkanja

  • 11.02 Primeri valjčkanja

  • PRAKSA I 01 Valjčkanje zunanjega in notranjega dela mečnih mišic

  • PRAKSA I 02 Valjčkanje m. peroneus longus in brevis

  • PRAKSA I 03 Valjčkanje m. tibialis anterior

  • PRAKSA I 04 Valjčkanje m. biceps femoris

  • PRAKSA I 05 Valjčkanje m. semitendinosus in semimembranosus

  • PRAKSA I 06 Valjčkanje skupine adduktorjev distalno in proksimalno

  • PRAKSA I 07 Valjčkanje sprednje stegenske mišice na sredini

  • PRAKSA I 08 Valjčkanje sprednje stegenske mišice medialno

  • PRAKSA I 09 Valjčkanje sprednje stegenske mišice lateralno

  • PRAKSA I 10 Valjčkanje m. tensor fasciae latae

  • PRAKSA I 11 Valjčkanje m. latissimus dorsi

  • PRAKSA I 12 Valjčkanje m. quadratus lumborum

  • PRAKSA I 13 Valjčkanje m. piriformis

  • PRAKSA I 14 Valjčkanje m. gluteus medius

  • PRAKSA I 15 Valjčkanje m. trapezius zgornji snopi

  • PRAKSA I 16 Valjčkanje m. rhomboideus minor in major

  • PRAKSA I 17 Valjčkanje m. infraspinatus in teres minor

  • PRAKSA I 18 Valjčkanje subokcipitalnih mišic

  • PRAKSA I 19 Valjčkanje fleksorjev zapestja

  • PRAKSA I 20 Valjčkanje ekstenzorjev zapestja

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 13

  Modul 12: Pravila in postopki post rehabilitacije poškodb

  • 12.01 Osnove pravil in postopkov

  • 12.02 Zvin gležnja

  • 12.03 Rekonstrukcija sprednje križne vezi

  • 12.04 Slap lezija po operativnem posegu

  • 12.05 Anteriorna nestabilnost ramenskega sklepa po operativnem posegu

  • 12.06 Rotatorna manšeta po operativnem posegu

  • 12.07 Nestabilnost lopatice in ramenskega sklepa

  • PRAKSA I 01 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 1

  • PRAKSA I 02 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 2

  • PRAKSA I 03 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 3

  • PRAKSA I 04 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 4

  • PRAKSA I 05 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 5

  • PRAKSA I 06 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 6

  • PRAKSA I 07 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 7

  • PRAKSA I 08 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 8

  • PRAKSA I 09 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 9

  • PRAKSA I 10 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 10

  • PRAKSA I 11 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 11

  • PRAKSA I 12 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 12

  • PRAKSA I 13 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 13

  • PRAKSA I 14 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 14

  • PRAKSA I 15 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 15

  • PRAKSA I 16 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 16

  • PRAKSA I 17 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 17

  • PRAKSA I 18 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 18

  • PRAKSA I 19 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 19

  • PRAKSA I 20 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 20

  • PRAKSA I 21 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 21

  • PRAKSA I 22 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 22

  • PRAKSA I 23 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 23

  • PRAKSA I 24 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 24

  • PRAKSA I 25 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 25

  • PRAKSA I 26 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 26

  • PRAKSA I 27 Nestabilnost lopatice ramenskega sklepa - vaja 27 in 28

  • 12.08 Patellofemoralna bolečina

  • 12.09 Ahilova tetiva po operativnem posegu

  • 12.10 Endoproteza oziroma zamenjava kolčnega sklepa

  • Kviz: preverite svoje znanje

 • 14

  Modul 13: Vaje z vibracijsko palico

  • 13.01 Osnove treninga z vibracijsko palico

  • 13.02 Primeri vaj z vibracijsko palico

  • PRAKSA I 01 Vibracijska palica - vaja 1

  • PRAKSA I 02 Vibracijska palica - vaja 2

  • PRAKSA I 03 Vibracijska palica - vaja 3

  • PRAKSA I 04 Vibracijska palica - vaja 4

  • PRAKSA I 05 Vibracijska palica - vaja 5

  • PRAKSA I 06 Vibracijska palica - vaja 6

  • PRAKSA I 07 Vibracijska palica - vaja 7

  • PRAKSA I 08 Vibracijska palica - vaja 8

  • PRAKSA I 09 Vibracijska palica - vaja 9

  • PRAKSA I 10 Vibracijska palica - vaja 10

  • PRAKSA I 11 Vibracijska palica - vaja 11

  • PRAKSA I 12 Vibracijska palica - vaja 12

  • PRAKSA I 13 Vibracijska palica - vaja 13

  • PRAKSA I 14 Vibracijska palica - vaja 14

  • PRAKSA I 15 Vibracijska palica - vaja 15

  • PRAKSA I 16 Vibracijska palica - vaja 16

  • PRAKSA I 17 Vibracijska palica - vaja 17

  • PRAKSA I 18 Vibracijska palica - vaja 18

  • PRAKSA I 19 Vibracijska palica - vaja 19

  • PRAKSA I 20 Vibracijska palica - vaja 20

  • PRAKSA I 21 Vibracijska palica - vaja 21

 • 15

  Modul 14: Fascialno raztezanje

  • 14.01 Osnove raztezanja

  • 14.02 Primeri razteznih vaj

  • PRAKSA I 01 Fascialno raztezanje - vaja 1

  • PRAKSA I 02 Fascialno raztezanje - vaja 2

  • PRAKSA I 03 Fascialno raztezanje - vaja 3

  • PRAKSA I 04 Fascialno raztezanje - vaja 4

  • PRAKSA I 05 Fascialno raztezanje - vaja 5

  • PRAKSA I 06 Fascialno raztezanje - vaja 6

  • PRAKSA I 07 Fascialno raztezanje - vaja 7

  • PRAKSA I 08 Fascialno raztezanje - vaja 8

  • PRAKSA I 09 Fascialno raztezanje - vaja 9

  • PRAKSA I 10 Fascialno raztezanje - vaja 10

  • PRAKSA I 11 Fascialno raztezanje - vaja 11

  • PRAKSA I 12 Fascialno raztezanje - vaja 12

  • PRAKSA I 13 Fascialno raztezanje - vaja 13

  • PRAKSA I 14 Fascialno raztezanje - vaja 14

  • PRAKSA I 15 Fascialno raztezanje - vaja 15

 • 16

  Spletni izpit

  • Spletni izpit AFP specialist za postrehabilitacijo I Prijava

  • Spletni izpit AFP specialist za postrehabilitacijo I Primeri izpitnih vprašanj

 • 17

  Moje diplome in AFP register

  • Spletno mesto AFP diplom in AFP register